Publieke Ondernemers

Angelique Nossent.jpg

Contact

Angelique Nossent
M: 0653792697 / 0610346099
E: info@beganegrond.nl
W: www.sfeerlabel.nl

Twitter: @begingewoon
Linkedin >> 

Werkt bij
Gemeente Rotterdam,
Ontwerpbureau Begane Grond
Arbeidsrelaties
Loondienstverband, zelfstandige
Beschikbaar voor
Parttime opdrachten

 

Angelique Nossent

Vanaf 1994 tot heden parttime werkzaam als gebiedsontwerper bij de gemeente Rotterdam. Daarnaast werk ik als onderzoeker naar beleving en sferen van steden, landschappen en plekken door mensen in mijn eigen bureau Begane Grond.

Mijn fysieke, mentale, emotionele en spirituele intelligenties heb ik ontwikkeld door het meemaken van extreme levenslessen. Ik kan nu ontastbare zaken tastbaar en concreet maken. Inmiddels heb ik meer dan 260 ontwerpopgaven gedaan van groot zoals Beneluxlijn, Pernisserpark, Vreelustpark en Waterwegpark tot straten en wijken zoals de Mijnkintbuurt in de Tarwewijk. Mijn passie ligt bij onderzoek en burgerparticipatie met het doel mensen te verbinden door veiligheid en schoonheid op straat te creëren.

Ik werk niet alleen aan de fysieke kant maar juist ook aan het sociale domein. Welbevinden en welzijn van mensen vergroten kan naar mijn idee ook door fysieke opdrachten zo in te richten dat aan de voorkant alle behoeften van gebruikers worden gekend, erkent en passend meegenomen. Dit kan door middel van een beleving of sfeeronderzoek. Maar ook door gebiedsopstellingen en systemisch werk. 

In het sociale domein werk ik onder andere samen met het Trimbos Instituut en het HEE-team. zie www.hee-team.nl
Gedacht wordt dat onder gezondheid vooral wordt bedoeld je fysiek gezond voelen, maar de groep mentale en geesteszieken is in ons land drie maal groter dan de groep fysiek zieken.

Ik houd ervan naast het denken, het doen vooral mijn Zijn te ervaren. Mijn talenten zijn: creatief, out off the box denken en doen, verbindend, gevoelsmens, intuïtie, luisteren, actiegericht in rust en ruimte gevend. Zie voor mijn onderzoekende en creatieve geest mijn website. 

" De essentie van sfeer is uitdrukking geven aan de graad van ons bewustzijn."
- Angelique Nossent