Publieke Ondernemers

Josien Sneek.jpg

Contact

Josien Sneek
T: 070 317 56 58
M: 06 126 503 57
E: contact@ervarenambtenaren.nl
W: www.ervarenambtenaren.nl

Twitter:
 @JosienSneek
Facebook (zakelijk) >>
LinkedIn >>

Beschikbaar als
Zelfstandige
Beschikbaar voor
Parttime opdrachten, kortlopende opdrachten

 

Josien Sneek

Niets is constant, behalve verandering … (boeddhistische wijsheid)

De gemiddelde leeftijd van een ambtenaar is 40+. Dit besef dringt nog nauwelijks door in de publieke sector. Jammer! Volgens mij kunnen 40+ ambtenaren en hun organisaties veel meer voor elkaar betekenen. Mijn bedrijf Ervaren Ambtenaren Training & Coaching begeleidt beide partijen.

40+ ambtenaren: stilstand is achteruitgang
Veel werkervaring betekent niet dat alles in je loopbaan vanzelf gaat. De overheid is de laatste jaren enorm in beweging. Van jou wordt verwacht dat je zorgt voor goede inzetbaarheid gedurende je hele loopbaan. Vraag je je wel eens af:

● hoe kies ik de koers die bij me past?
● hoe pak ik het aan als ik een loopbaanverandering wil of mij wordt opgedrongen?
● waarom kom ik regelmatig in een bepaald patroon terecht en hoe kan ik dat veranderen?

Als ervaringsdeskundige weet ik hoe het voelt om spannende stappen te zetten. Als 53-jarige schoolde ik me om van bestuursrechtjurist naar trainer en coach. Daarna liet ik 30 jaar ambtenaarschap achter me om ondernemer te worden. Geen moment heb ik spijt van deze keuzes.
Ook jou gun ik het om met bevlogenheid te blijven werken. Met coaching ondersteun ik je graag om dit te bereiken.

 

Overheidsorganisaties: duurzame inzetbaarheid begint vandaag
Door vergrijzing en ontgroening op de arbeidsmarkt stijgt de gemiddelde leeftijd van het personeelsbestand snel. Er is aandacht nodig om de grote groep ervaren medewerkers duurzaam inzetbaar te houden. Mensen die met plezier werken, zijn productiever.
Zoek je hierbij ondersteuning? Ik help graag om ervoor te zorgen dat 40+ medewerkers:
● gedreven en enthousiast blijven werken
● openstaan voor verandering en de regisseur zijn van hun eigen loopbaan.

Wat bied ik aan?
● Coaching: loopbaan, persoonlijke effectiviteit, zingeving, balans werk en privé, levensfase
● Training/workshop: loopbaanontwikkeling, persoonlijke kracht, plezier in het werk, talentontwikkeling, de kracht van generaties, persoonlijke waarden, identiteit, duurzame inzetbaarheid
● Interactieve lezing: productief én met plezier werken in de 2e helft van je loopbaan, mijn boek De V-factor, loopbaanroman voor de 40+ ambtenaar
● Ondersteuning 40+ activiteiten: spreker/dagvoorzitter bij congressen, meedenker 40+ netwerk

Wie ben ik?
Inspirator, spiegelaar, blogschrijver. Door mijn ambtelijke werkervaring ken ik de overheid op mijn duimpje. Wie bij mij aanklopt, ervaart dat ik enthousiast en nuchter ben. Ik combineer humor met creativiteit en zet mensen in beweging.