Publieke Ondernemers

Marlies Maat.jpg

Contact

Marlies Maat
T: 06 - 42085828

Linkedin profiel >>

Marlies Maat

Mijn sterke punten liggen in het vertalen van beelden naar gedegen plannen op papier, het analyseren van alle deelaspecten van een vraagstuk en het samenbrengen van uiteenlopende belangen in een gemeenschappelijke richting, waardoor alle activiteiten een toegevoegde waarde krijgen in het grotere geheel. 

Ik heb een sterke creatieve kant en slaag er altijd in om oplossingen te creëren en deze adequaat in te zetten. Daarnaast weet ik organisaties te overtuigen van nut en noodzaak van veranderingen en slaag ik erin processen in beweging te krijgen en resultaten neer te zetten zoals ze beoogd zijn. 

Mobiliteit en Flexibiliteit
Als projectleider Mobiliteit en Flexbiliteit heb ik ruime ervaring met het zichtbaar maken van potentieel in organisaties, het matchen van medewerkers en opdrachten, opzetten van Flexpools en grip krijgen op externe inhuur.

Het geeft me veel voldoening om medewerkers los te krijgen uit ingesleten werkwijzen en ze zelf ambassadeur te maken van flexibel en mobiel werken. 

 

HRM beleidsontwikkeling
Als senior beleidsadviseur HRM lever ik graag een actieve bijdrage aan beleidsontwikkeling, ontwikkeling van instrumenten en reorganisatie- en verandermanagement. Ik adviseer, ondersteun en coach management en leidinggevenden met betrekking tot personeels- en organisatorische vraagstukken. 

Praktische onderwerpen waarvoor je mij kunt benaderen zijn onder andere:

  • Gesprekkencyclus

  • Vernieuwend verzuimbeleid

  • Strategisch opleidingsplan

Daarnaast ben ik ook in staat om een coördinerende rol te pakken om verschillende HR teams richting te geven aan hun taken.

Inclusieve arbeidsmarkt
De nieuwe Participatiewet stelt overheden voor een uitdaging. Ik kan hierbij helpen. Zo heb ik een eerder een gesprekkencyclus ontwikkeld en geïmplementeerd die recht doet aan de beleving van arbeid door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en die hun arbeidsontwikkeling in kaart brengt.