Publieke Ondernemers

Rani Wierda.jpg

Contact

Rani Wierda
M: 06-52015797
E: r.wierda4@kpnplanet.nl

Linkedin >> 

Werkt bij
Immigratie- en Naturalisatiedienst
Arbeidsrelaties
Loondienstverband, Detachering, Functieruil
Beschikbaar voor
Parttime tot fulltime, kortlopende en langlopende opdrachten

Rani Wierda

Mijn motto: Naar een overheid van en voor burgers

Waar sta ik voor
Een rechtvaardige, stimulerende en betrouwbare overheid. De overheid is meer dan een groot bedrijf. Bedrijfsvoering kan nooit de boventoon voeren, maar is ervoor om te zorgen dat de kerntaken van de overheid uitgevoerd kunnen worden. De kerntaken van de overheid bepalen we als samenleving met elkaar via een democratisch proces. 
Randvoorwaarden voor een democratisch proces zijn:

  • dat iedereen kan meedoen 
  • dat we over de informatie beschikken die we nodig hebben om tot gemotiveerde beslissingen te kunnen komen. 

De overheid is geen abstracte notie, maar is van en voor elke burger in Nederland.

Waar krijg ik energie van 
Op het gebied van informatievoorziening een wezenlijke bijdrage leveren, dus bij voorkeur in concrete stappen een ambitieus doel verwezenlijken. Een ambitieus doel binnen verschillende geledingen van de (Rijks)overheid is een methode te ontwikkelen hoe je op een gestructureerde en herhaalbare manier kunt komen van wetgeving naar goede uitvoering. Dit zal het nodige vergen van de totstandkoming van wetgeving en de verdere invulling bij uitvoeringsorganisaties. Hier wil ik graag aan bijdragen.
Deel uitmaken van een groter geheel/doel/team, in samenhang dingen doen. Iedere expertise telt. Oprecht werken aan verbetering, samenwerken. Samenwerken op inhoud, met in het achterhoofd dat we de mogelijkheden van vandaag de dag ten volle kunnen benutten. Mensen die kunnen relativeren, een visie hebben en daar voor gaan.

 

Wat wil ik bereiken
In gezamenlijkheid komen tot oplossingen die mensen daadwerkelijk helpen bij het uitvoeren van hun werk en zo bijdragen aan een rechtvaardige overheid.

Waar ben ik trots op
Mijn bijdrage aan het ontwerpen van oplossing voor het beheren en ontsluiten informatie voor inhoudelijke medewerkers. Verder ben ik trots op mijn zelfstandigheid, creativiteit en initiatief en oog voor het grotere plaatje.

Wie ben ik
Rani Wierda, een enthousiaste zelfstandige, hardwerkende afgestudeerd Juridische Bestuurswetenschappen die langs de route van het ontwerpen van een kwaliteitsprotocol voor beslissingen, projectsecretaris en juridische analyse inmiddels bij informatievoorziening terecht is gekomen.
Buiten het werk zijn mijn passies; zelf muziek maken (musiceren) en actief meezeilen. 

Karaktereigenschappen
Direct, loyaal, gepassioneerd, betrouwbaar, analytisch, vriendelijk en humoristisch.